Diensten

21 april vanaf 10:00 uur.

Jezus overwon de dood;
o, glorie halleluja.
Hij’s gezeten op zijn troon;
geprezen zij zijn naam.
Spoedig komt Hij als mijn Heer,
o, glorie halleluja.
Eens zal ik Hem ontmoeten,
Hem als mijn Heer begroeten,
Jezus overwon de dood.
 
Zondag 21 april komen wij weer samen .
Steve Fedel brengt ons de boodschap van Pasen in ‘Toen Jezus opstond uit de dood’.
(Zie helemaal onderaan de preek.)
 
De dienst begint om 10.00 uur met koffie en thee en wat lekkers
en we ronden ongeveer 12.00 uur af.
Ook voor de kinderen hebben we een leuke verwerking.
Wees welkom!