Doopdienst

Eens per periode hebben wij geen gewone dienst, maar een doopdienst.

De eerstvolgende doopdienst is in 2019.

Heeft u/Heb jij het verlangen of u/je te laten dopen? Lees dan verder onder de foto.

 

Wat indrukwekkend als je tot geloof in Jezus Christus gekomen bent. Dan heb je eeuwig leven ontvangen, bovennatuurlijke blijdschap en vrede met God, rust voor je ziel, een nieuwe geest van binnen en Gods Geest woont nu in je! Daarmee ben je op je eeuwige bestemming aangekomen, bij de Vader thuis. Je kwam zoals je was, er waren géén voorwaarden.
Nu verlangt Jezus ernaar dat je Zijn discipel wordt en Zijn Koninkrijk van de blijde boodschap van verlossing, verzoening en genezing gaat verspreiden. Hij wil dat je dat niet meer op eigen (wils)kracht gaat doen maar door de kracht van de Geest en zonder je oude leven.
De waterdoop door onderdompeling in het openbaar betekent dat je dat oude leven en al die ballast onder water met Christus Jezus begraaft in Zijn dood. En niet alleen dát… als je uit het water omhoog komt, word je in de opstanding van Christus opgewekt tot heerlijkheid (glorie) van Zijn Vader. “Een nieuwe schepping geworden… al het oude is voorbij gegaan! Zie het is alles nieuw geworden”.
Je kunt nu het nieuwe leven gaan leven (Romeinen 6 vers 3 tot 6) en zul je geen slaaf, geen gevangene meer van banden van zonden zijn. Een leven in overvloed die Jezus beloofde (Johannes 10 vers 10b)! Daarna wil Jezus je dopen in de Heilige Geest, precies zoals Hij die Zelf ook ontvangen heeft. Hierdoor wordt je getuigenis krachtig en ontvang je prachtige gaven van de Geest.
Het zal bijeenkomst met zang, getuigenissen en dopen onder leiding van de evangelisten Sipke Faber (Creil) en Cees van Beek (Genemuiden).
Indien je je wilt laten dopen in gehoorzaamheid aan Jezus’ oproep dan nodigen wij je van harte uit om je op deze zondagmorgen te laten dopen. Je wordt dan gedoopt op je mondelinge getuigenis van wie Jezus voor je geworden is.
De doopdienst begint om 10.00 uur. Vooraf is er koffie.
– Neem droge kleren en eigen doopkleding mee (als het kan in het wit). S.v.p. niet doorschijnend, gesloten van boven en van onderen.
– Gasten, familie- en gezinsleden, vriendinnen, vrienden en kinderen zijn van harte welkom.
– Geef je op via levendenstromendwater@gmail.com of per WhatsApp op nummer  06-51046981.
NB. Voor als je nog twijfelt, lees hier een blogpost daarover en laat je meenemen door de waarheid.