Evangelisatie

EVANGELISATIE Albert en Tarekegn

Evangelisatie

Jezus kwam naar de aarde om de wil van de Vader.
In Johannes 4:34 zegt Jezus:
Mijn spijze is de wil te doen van degene, die Mij gezonden heeft, en Zijn werk te volbrengen.

De aard van Jezus werk:
En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk (Mattheus 9:34).

Voor Zijn terug keren naar de Vader gaf Jezus Zijn discipelen de opdracht: zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik ook jullie uit om het evangelie te verkondigen aan de ganse schepping. Nu 2.000 jaar later geldt deze opdracht nog steeds om het goede nieuws te verkondigen.

Daarom nemen wij, Tarakegn en Albert vrijdags deel aan de evangelisatie acties van de landelijke evangelisatiestichting “Naar House” (www.naarhouse.nl).

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Jezus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

 

 

HOE EEN VROUW WERD GERED

Op 16 december 2016 was ik ’s avonds in Emmeloord. Het was koud weer. Onze bus stond in het centrum geparkeerd.

We waren als evangelisatie team met z’n achten.Sommigen waren aan het evangeliseren op straat en deelden traktaten uit. Anderen stonden bij de bus of waren in  de bus voor mensen  aan het bidden. Ik was alleen op straat.

Het team  keerde laat terug, inmiddels deelde ik traktaten, flyers en folders uit. Opeens zag een  groep van zeven mensen langskomen: mannen en vrouwen.

Ik twijfelde of ik naar hen toe zou gaan om traktaten uit te delen. De Heilige Geest leidde mij echter naar hen toe, maar ik durfde niet.

Na korte tijd  gehoorzaamde ik de Heiligde Geest en liep naar hen toe. Ik bevond mijzelf temidden van de zeven mensen. Zij waren verwonderd en  van de aanwezigen namen vier de traktaten aan.

Toen zagen Cees van Beek en Sipke Faber mij aan het evangeliseren. Ze kwamen om mij te ondersteunen en helpen en verkondigden de Blijde Boodschap aan hen. Ze konden zo dertig minuten met hen praten. Ze vertelden over de brede en de smalle weg.  Een vrouw was overtuigd en bekeerde zich.

Ze beleed Jezus als Heer als Redder voor haar leven. We waren heel blij!

Wat een geweldig dag en avond!

Vier van de groep ontvingen de traktaten. Drie mensen bleven om de Boodschap te horen.

Van de drie mensen die het goede nieuws hoorden werd één vrouw gered.

 

Tarekegn  Aberra

 

De bekering van een jongeman

Wil Jezus mijn gebed horen?

Op een keer zijn wij in Heerenveen om te evangeliseren. We waren met z’n zessen. Albert en ik gingen naar het station, de anderen bleven in het centrum.

Het station is heel geschikt om de mensen aan te spreken.

Reizigers staan of zitten op een bankje in de stationshal. Naar deze mensen liepen Albert en ik voor contact. Maar is ook een barricade: soms mag je op de stations niet evangeliseren  of traktaten uitdelen.

We kwamen een jongeman tegen van twintig jaar, hij zit op een bankje te wachten op de bus.

We groeten hem vriendelijk  en gaan links en rechts van hem zitten. Door zijn schooltas zien we dat hij nog leert. Hij heeft een vermoeide blik en draagt kapotte schoenen. Hij kijkt zorgelijk.

Verslaving bepaalt zijn leven. Als we met hem in gesprek raken en hij een sigaret rolt en opsteekt, ruik je een verdachte lucht.

We verkondigen de Blijde Boodschap aan hem en hij luistert met belangstelling. We gaven hem  traktaten en folders. Hij was eens op een christelijke school, maar is nu niet meer gelovig. Wij vertellen hem dat hij kan bidden. Jezus is de weg de waarheid en het leven. Jezus kan hem de waarheid geven. Op verbaasde toon en heel open vroeg hij of Jezus zijn gebed zou horen.

Ik ben geraakt door de vraag van de jongen. Ik voel bewogenheid.

Mattheüs 8 vers 1-4 kwam bij me op. Er kwam een melaatse tot Jezus. Hij smeekte hem te reinigen en Jezus luistert naar hem . We vertellen de jongen dat Jezus zijn gebed wil horen. We vertellen hem dat Hij hem met liefde wil ontvangen, dat is beloofd door de Vader van Jezus Christus. Iedereen is welkom bij de Vader door Jezus Christus. Jezus verwacht van hem dat hij zich gaat bekeren. Iedere schuld en zonde  heeft Jezus gedragen.

Hij is gekomen om de Blijde Boodschap te brengen, ook aan gevangenen en gebonden mensen. Hij behoeft niet angstig te zijn om tot de Vader te komen door Jezus Christus. Jezus verwacht van hem dat hij zich bekeert. God doet het overige in zijn leven.

Hij wordt blij als hij hoort dat Jezus zijn gebed zal horen. We bidden of zijn hart geopend mag worden. Hij beloofde ons te bidden.

Na een kort gesprek vragen we aan hem of we voor hem mogen bidden.

Dat mocht.

We bidden dat zijn ogen en zijn hart geopend mogen worden. We zegenen hem en vragen rust voor hem van God.

De bus rijdt voor en hij stapt in, wij vertrekken.

Veel mensen op de wereld zijn als deze jongeman. Ze weten niet of God hun gebed zal horen. Ze blijven in hun hopeloosheid en hun geestelijke vermoeidheid. Maar Jezus wil naar ons gebed horen.

Dat wij allen tot God terugkeren!