Huis van Gebed Creil

Onze visie: God kennen en Hem bekend maken – mensen tot hun volle bestemming laten komen.

Toen onze christelijke boekenuitleen “Abida” (vader der kennis) in 2005 is opgericht hadden een paar mensen al het verlangen om met mensen te bidden. Ons geloof uitdragen naar Marcus 16 vers 17-19: “De mensen die geloven zullen hieraan te herkennen zijn: Zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken; zij zullen zomaar slangen kunnen vastpakken; en als zij iets giftigs drinken zal hun dat geen kwaad doen; zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen!!”

In deze tijd kwamen er al mensen die graag met hen wilden laten bidden, en konden we op sommige tijden ons werk doen om samen tot God te gaan. Maar het verlangen groeide om hier meer mee te doen. Er zijn zoveel mensen gevangen of gebonden, zoveel met problemen, en niet te vergeten er zijn er zoveel ziek. God zegt in Zijn woord in Joh.14:12-14: Luister goed , wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader. Wat u in Mijn naam biddend vraagt, zal ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als u iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen!

Vanaf 2014 is een groepje mensen ontstaan van verschillende denominaties, en nu telt onze groep 8 personen. Elke week komen we nu bij elkaar om elkaar op te bouwen, studies te doen en conferenties te bezoeken.

Wanneer u of jij voor je wil laten bidden, kunt u / jij altijd op afspraak bij ons terecht. Elke dinsdagmorgen en donderdagavond is er tijd vrijgemaakt om met mensen te bidden.

Ik had het erg naar mijn zin gisteren.      Dank jullie wel .               God is goed!