Home

Graag willen wij ons voorstellen: Wij zijn Albert en Aaltje Bootsma en  wonen aan de Graaf Florislaan 36 hier in Creil. Ik, Aaltje, woon hier al bijna mijn leven lang. Vanaf mijn 4de ben ik hier opgegroeid in een groot gezin van 12 kinderen en ik ben nummer 9 in de rij.

Ben getrouwd geweest met Jan Spaak en we mochten 5 kinderen ontvangen: Rianne, Evelyn, René, Folco en Bianca. Jan is in 2005 overleden en ik bleef alleen achter. De kinderen hadden allemaal hun bestemming gevonden. 

Na 5 jaar leerde ik Albert Bootsma kennen en zijn we samen getrouwd. Albert heeft 4 kinderen, zij wonen allemaal nog in Dronten. Zij heten Arianda, Agnes, Dolly en Auke-Hein.

Ongetwijfeld zijn jullie langs ons huis en winkel gelopen en gedacht wat zou er achter die etalages zijn. 

Het is goed om open te kunnen zijn. Zo’n 20 jaar geleden hadden we samen een bijbelstudiegroep “Opwekking” en er waren heel veel christelijke boeken in ons bezit. 

We kwamen op het idee om anderen hier ook van mee te laten profiteren; maar hoe?

Hendrik Faber, getrouwd met Jacobje Loosman, hadden hier samen in het dorp een zaak en een winkel. Hendrik stelde voor dat wij een hoek van zijn winkel mochten gebruiken. Dus zo gezegd zo gedaan  Een van onze groep zette alles op en in elkaar.  Ook de etalage enz enz. Nu nog de naam: “ABIDA” kwam eruit, wat betekent “Kennis van God“. Want onze motivatie was “de mensen hebben meer kennis van God, Jezus en de Heilige Geest nodig“.

Deze winkel runden we met ongeveer 10 vrijwilligers en dat liep heel goed. 

Een paar jaar later begon Hendrik moeite te krijgen met zijn rug en werd een paar keer geopereerd en op het laatst is hij door een ziekenhuisbacterie overleden. 

Omdat Jacobje de zaak niet alleen kon runnen werd zij genoodzaakt alles te verkopen. Door veel gebed en onderling overleg mochten wij Albert en ik dit kopen van haar, en hebben we geruild van woning en adres.

Nu mochten wij verder gaan. Zoals jullie weten hebben we niet stil gezeten: De winkel is doorgegaan; nu niet meer met vrijwilligers maar meer op openingstijden en afspraak. Ina de Vries is mijn rechterhand wat ingebrachte boeken betreft. Zij regelt de doorstroom. Oude boeken weg nieuwe boeken lezen en invoeren en series compleet maken en samen zorgen we ervoor dat het netjes en gezellig blijft. 

Verder hebben we achter de winkel Hendrik zijn werkplaats omgevormd tot zaal waar we veel activiteiten organiseren, zoals Alpha cursus, Bijbelstudie, lofprijzing (dat is samen liederen zingen), veel opwekking en andere liederen.

En iedere zondagmorgen om 10 uur hebben we samenkomsten.

Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn we nu ook druk met het PinksterfeestCreil in beweging” zie verderop in de Roddel het programma en hebben we voor iedereen wat .

Groet en veel zegen Albert en Aaltje Bootsma. 

Tel 0527 274289 

Ons werk is het uitdragen van de blijde boodschap van God’s verlossingplan in Jezus Christus.

Elke zondag houden we om 10:00 uur een samenkomst   (zie de datum van de aankondiging van  elke samenkomst) .

Elke woensdag lofprijs en aanbidding van 19:30-21:00 uur

Wilt u ons werk ondersteunen?
Dit kan door uw gift over te maken op:
Rek. nr. NL51rabo0179174045
t.n.v.  A. Bootsma
o.v.v. “Huis van Gebed”  Creil