Home

Graag willen wij ons voorstellen: Wij zijn Albert en Aaltje Bootsma en  wonen aan de Graaf Florislaan 36 hier in Creil.
Ik, Aaltje, woon hier al bijna mijn leven lang. Vanaf mijn 4de ben ik hier opgegroeid in een groot gezin van 12 kinderen en ik ben nummer 9 in de rij. Ben getrouwd geweest met Jan Spaak en we mochten 5 kinderen ontvangen: Rianne, Evelyn, René, Folco en Bianca. Jan is in 2005 overleden en ik bleef alleen achter. De kinderen hadden allemaal hun bestemming gevonden. 

Na 5 jaar leerde ik Albert Bootsma kennen en zijn we in 2010 getrouwd. Albert heeft 4 kinderen, zij wonen allemaal nog in Dronten. Zij heten Arianda, Agnes, Dolly en Auke-Hein.

Iedere zondagmorgen om 10 uur hebben we in deze zaal een samenkomst.
Met behulp van de beamer en youtube zingen we opwekkingsliederen en zoeken we een preek (zie SAMENKOMST).

Ons werk is het uitdragen van de blijde boodschap van God’s verlossingplan in Jezus Christus.

Redding een geschenk van God
God zond Jezus vanuit de Hemel naar de aarde.
Door de dood en opstanding van Jezus, heeft God alles gedaan wat nodig is voor de redding van de mens.
Door de “zondeval” is de mens “verloren”.
Maar Gods buitengewone liefde voor de mens deed Jezus naar de aarde komen om verloren mensen te zoeken en te redden.
Dit is ook de liefde die God voor jou koestert.
En ook al is het Gods verlangen dat alle mensen gered worden, toch zullen alleen zij gered worden, die geloven in het volbrachte werk van Jezus op het kruis.
Jezus heeft op het kruis de zonden van de gelovigen op zich genomen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want alleen door bekering en geloof kunnen Gods vergeving en het nieuwe leven wat God aanbiedt, ontvangen worden.

Gods belofte van redding begint op het moment dat jij gaat geloven en Jezus aanneemt als je Redder.

In Joh.3 noemt Jezus dit je ‘wedergeboorte’ en komt je naam in het boek des levens (Openbaring 20:15).

Groet en veel zegen Albert en Aaltje Bootsma. 

Tel 0527 274289 

Wilt u ons werk ondersteunen?
Dit kan door uw gift over te maken op:
Rek. nr. NL51rabo0179174045
t.n.v.  A. Bootsma
o.v.v. “Huis van Gebed”  Creil