Dienst: zondag 1 november 2020

Opwekking 570
Dit is de tijd van Elia die het woord van de Heer tot ons spreekt.
Dit is de tijd van Zijn dienstknecht Mozes,
die het juk van het onrecht verbreekt.
En dit is de tijd van verzoeking, van duisternis, net als weleer.
Maar in de woestijn klinkt een stem, die uitroept:
“Bereid nu de weg van de Heer!”

Naaman geneest

 Zondag  1 november

Preek van Christian Tan
 
Onderwerp:   Hoe God je expres irriteert

Ook  hebben we  een kort onderdeel van  Herman Boon –
Dikke vrienden show 9   met het onderwerp  “Wie is God?”

https://www.youtube.com/watch?v=5FfiCF2Uck4&t=2s&ab_channel=HermanBoon

 

Lofprijs en aanbidding
Woensdag avond 4 november om 20.00 uur

Vriendelijke groeten,
Albert en Aaltje Bootsma
Graaf Florislaan 36
Creil