zondag 9 augustus 2020

Opwekking 365

Ik aanbid U, Heer, almachtig God.
niemand is als U.
Ik aanbid U, Heer, o vredevorst.
Heel mijn hart verheerlijkt U.
Ik dank U, Heer,
U bent mijn gerechtigheid.
Ik aanbid U, Heer, almachtig God,
Niemand is als U.

 Zondag 9 augustus

Preek van Pauline Zoetebier
 
Onderwerp:   Intimiteit met God

Zijn er kinderen in ons midden dan hebben we een speciaal half uur voor hen met  MOZAIEKKIDS  thema “liefde”.

 

Lofprijs en aanbidding
Woensdag avond 12 augustus om 20.00 uur

Vriendelijke groeten,
Albert en Aaltje Bootsma
Graaf Florislaan 36
Creil