SAMENKOMST ZONDAG 28 februari 10.00 uur

Opwekking 174
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijd u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft, Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft

Gideon

 Zondag  28 februari  10.00 uur

Preek van Wim Hoddenbagh
 
Onderwerp:   Laat de oogst niet roven

 

Ook  hebben we   een onderdeel : Henkie show: De farao wil niet luisteren

Woensdag 3 maart LOFPRIJS EN AANBIDDING 19.00 -20.30 uur

Vriendelijke groeten,
Albert en Aaltje Bootsma
Graaf Florislaan 36
Creil