SAMENKOMST zondag 3 juni 10.00 uur

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. (Joh.3:5) Uit water betekent: door het Woord van God. Uit Geest betekent: door geloof in de Here Jezus.

SAMENKOMST zondag 3 juni  10.00 UUR

Spreker Richard Wilbrink
Onderwerp Nieuw vuur

Woensdag 6 juni 19:30 uur LOFPRIJZING

Vriendelijke groeten,
Albert en Aaltje Bootsma
Graaf Florislaan 36
Creil