SAMENKOMST zondag 1 augustus 10.00 uur

Opwekking 577
Jezus, allerhoogste naam, mijn ziel zingt:
Jezus het allermooiste lied.
Jezus, engelen aanbidden Hem.
Hemel en aard verheerlijken Zijn Naam

Bartimeus kan zien

Zondag  1 augustus 10.00 uur

Preek van Edgar Holder
 
Onderwerp:   Zien zoals God je ziet

Ollie en Sophie : Jezus doet wonderen – De blinde kan weer zien.

 

 

In de maand augustus is er geen LOFPRIJS en AANBIDDING

Vriendelijke groeten,
Albert en Aaltje Bootsma
Graaf Florislaan 36
Creil