Samenkomst zondag 23 februari 2020

Opwekking  589
Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe
‘k hef mijn handen naar U op
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.
Ik wil juichen voor U..
Ik erken: U, Heer, U bent God

 

Samenkomst  zondag  23 februari  10.00 uur
                                

Erica Duenk
Thema:   Open de poorten met de sleutels die God je gegeven heeft

We beginnen om 10.00 uur met koffie en thee en wat lekkers
Ook voor de kinderen hebben we een leuke bezigheid.


Vriendelijke groeten,
Albert en Aaltje Bootsma
Graaf Florislaan 36
Creil