Getuigenissen

Doopdienst 24 november 2019

Het is een speciale dag; het is zo bijzonder dat er mensen gekomen zijn omdat ik mij vandaag laat dopen. Hoezo laat ik mij dopen? Als kind hebben mijn ouders mij als baby laten dopen. Zij weten dit nog heel goed en kunnen de woorden nog goed herinneren die de dominee erbij zei: de dopeling gaat in het doodskleed onder en gereinigd door Jezus komt deze in het witte doopskleed weer boven. Dat is zoals in Romeinen 6 vers 3 en 4 staat: Door onze doop zijn we met Hem gestorven en begraven. Ik vergelijk dat met een graankorrel in de grond, de buitenste laag schimmelt eraf in de aarde, hij sterft als het ware en na een tijd ontkiemt er nieuw leven.

Dat proces van afsterven vind ik zelf niet zo makkelijk. Vertrouwd met mezelf zijn mijn goede en slechte gewoonten als mijn oude jas. Met die oude jas mocht ik bij Jezus komen en zo zou ik het liefst achter Jezus aan gaan. Door de jaren heen heeft God mij laten zien dat die oude jas een groot obstakel is om Jezus echt lief te hebben en Hem te volgen. Dat is wat Jezus wel van mij vraagt, nadat ik Hem heb leren kennen als Het Licht in mijn leven

Er is een tijd geweest dat ik met mijn verstand niet kon begrijpen dat Jezus voor de zonde, dus ook voor mijn zonde was gestorven en opgestaan. Waar was dat goed voor en hoe kon Jezus dat doen? Ik kende Jezus niet echt. Op maandag 17 november 2003 las ik psalm 2, daar staat: Kus de Zoon. En ook: anders zou je onderweg omkomen! En: gelukkig wie schuilen bij Hem. Daardoor ging ik het vragen aan God de Vader: wat moet ik daarmee? Ik snap het niet. Wat moet ik met Jezus? Wilt U het duidelijk maken?

Blijkbaar mag je dat eenvoudig vragen, want in het jaar daarna heb ik Jezus leren kennen, Zijn Licht en Zijn liefde ervaren. Ik kan dit teruglezen een soort gebedsschrift. Daar staat op 3 maart 2004 dat ik Jezus wil volgen. Hij heeft mijn hart aangeraakt. Door een ontmoeting met Jezus zijn alle verstandelijke obstakels die mij beletten om Hem te leren kennen, opgeruimd. Maar Jezus nam geen genoegen met alleen mijn hart. De jaren daarna liet Hij weten dat Hij Alles in mijn leven wil zijn. Hij wil niet alleen mijn hart, ook mijn lichaam, mijn hele leven. Hij vroeg mijn complete overgave: complete liefde. Dat is kwetsbaar en dat gaat diep. Zo is Jezus mijn Bevrijder geworden. Tijdens een periode van 10 dagen bidden en vasten bij Herman Boon, daar en ook al daarvoor mocht Jezus opruiming houden in mijn leven. Hij is mijn schuilplaats geworden in de stormen van het leven.  Op zeker moment vraagt Jezus mij dan vol liefde: W, heb je mij echt lief? Meer dan wat ook? Ja. Wil je dat laten zien door de doop? Oeps, dat is niet wat ik had verwacht; ik weet dat ik dan ergens doorheen moet, mensen moet kwetsen en dat is niet wat ik wil. Toch is mijn antwoord: Ja, ik zal het doen; ik wil mijn eigen ik, mijn oude jas uitdoen. Ondergaan met Hem, die Zijn leven voor mij heeft gegeven. Hij heeft zoveel liefde voor mij, wat maakt dat ik Hem kan vertrouwen. Hij kent mij door en door. Nu 4 jaar later sta ik hier. Dat is toch mega bijzonder.

Ja, ik volg Hem en struikelend ga ik achter Hem aan, maar één ding houd ik voor ogen. Ik kijk omhoog, wat er ook gebeurt; Hij is naast mij, onder mij, boven mij, achter mij en Zijn liefde is zo groot. Al was ik en al was jij de enige mens op aarde; ik geloof echt dat Jezus ook naar de aarde was gekomen voor die ene. Hij is die Goede Herder, die op zoek is naar die ene.

Kus de Zoon, Hij is het waard! Gelukkig wie schuilen bij Hem.

Lieve mensen,

Op 10 oktober 2019 heb ik samen met mijn man jullie gebedshuis bezocht en hebben jullie met ons gebeden. Vanochtend las ik de papieren weer door, en bedacht ik dat ik jullie nooit op de hoogte heb gebracht van mijn genezing. Dat wil ik jullie niet onthouden, omdat ik denk dat het voor jullie ook opbouwend is. Ik had een tumor in mijn baarmoeder, en toen we die avond thuiskwamen is de tumor er uit gevallen. De zondag daarop hadden we avondmaal in onze gemeente, en daarna is het bloeden helemaal gestopt.

Dank jullie wel voor de gebeden, en alle eer aan Jezus!