EVANGELISATIE

Redding een geschenk van God

God zond Jezus vanuit de Hemel naar de aarde. Door de dood en opstanding van Jezus, heeft God alles gedaan wat nodig is voor de redding van de mens. Door de “zondeval” is de mens “verloren”.

Maar Gods buitengewone liefde voor de mens deed Jezus naar de aarde komen om verloren mensen te zoeken en te redden.
Dit is ook de liefde die God voor jou koestert. 

En ook al is het Gods verlangen dat alle mensen gered worden, toch zullen alleen zij gered worden, die geloven in het volbrachte werk van Jezus op het kruis. Jezus heeft op het kruis de zonden van de gelovigen op zich genomen.

Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want alleen door bekering en geloof kunnen Gods vergeving en het nieuwe leven wat God aanbiedt, ontvangen worden.

Gods belofte van redding begint op het moment dat jij gaat geloven en Jezus aanneemt als je Redder.    In Joh.3 noemt Jezus dit je ‘wedergeboorte’.
Meer weten: www.ikzoekGod.nl