Huis van Gebed Creil

Gebed voor herstel

Missie

God kennen en Hem bekend maken – mensen tot hun volle bestemming laten komen.

Visie

Door het geloof in de opgestane Jezus willen wij mensen helpen om redding, herstel, bevrijding en genezing te ontvangen. Wij willen een toegestoken hand zijn voor iedereen die dat nodig heeft.

Broeder en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn (Galaten 5:13). Wij geloven dat wij als volgelingen van Jezus in vrijheid mogen wandelen. Hij leeft en geeft ons Zijn Heilige Geest. Wij willen Zijn opdracht navolgen uit Marcus 16 vers 17-19: “De mensen die geloven zullen hieraan te herkennen zijn: Zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken; zij zullen zomaar slangen kunnen vastpakken; en als zij iets giftigs drinken zal hun dat geen kwaad doen; zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen!!”  Wij geloven dat wij door gebed bergen kunnen verzetten zoals Jezus belooft: Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader. Wat u in Mijn naam biddend vraagt, zal ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als u iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen! Joh.14:12-14. Door het gebed kunnen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in je leven werken en je laten zien wie je bent in Christus. In Zijn waarheid mag je vrij worden en in je bestemming komen.

Team

Vanaf 2014 is een groepje mensen ontstaan van verschillende denominaties, en nu telt onze groep 4 vrouwen en 4 mannen. Elke week komen we nu bij elkaar om elkaar op te bouwen, studies te doen en conferenties te bezoeken.

Werkwijze

Bij binnenkomst wordt je ontvangen in de winkel, waar je een kort intake formulier invult. Vervolgens wordt je meegevraagd naar de gebedsruimte. Daar zijn twee of drie teamleden die met je bidden. Eén van die team leden schrijft een verslag van het proces dat je mee krijgt naar huis. Met de ander(e) zal het gesprek en het gebed plaatsvinden. De rest van het team doet voorbede op dat moment. 

Contact

Als je besluit om een mens zonder geheimen en muren te willen worden en je wilt je over geven aan Gods liefde maak dan een afspraak met ons. Elke dinsdagochtend van 10:00 uur- 11:30 uur en elke donderdagavond van 20:00 uur- 21:30 uur is er gelegenheid om voor je te laten bidden.

info@huisvangebedcreil.nl

Telefoon 0527-274289